Skip to main content

Testament

Wie geen testament wil opmaken laat aan de wet over wat er met zijn nalatenschap gebeurt. Wilt u op afwijken van het standaard erfrecht, dan heeft u een testament nodig.

Een testament is een akte die alleen door een notaris kan worden opgemaakt. In het testament geeft u aan, wie uw erfgenamen zijn, wie naast uw erfgenamen iets krijgen (legaat), wie uw nalatenschap mag afwikkelen, wie voogd respectievelijk bewindvoerder wordt. Wat er in uw testament geregel wordt, hangt af van uw situatie en wensen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en het vastleggen van verschillende bepalingen en regelingen. De notaris zal u adviseren over de gevolgen en uw wensen vertalen in juridische bepalingen.

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping moet echter weer via een notaris geregeld worden.

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u (telefonisch) contact met ons opnemen.


Klik om een offerte aan te vragen hier:     AANVRAGEN OFFERTE  

In de regel wordt binnen één werkdag contact met u opgenomen.

Mail ons nu 

Levenstestament

Een levenstestament is in de kern een (algehele) notariële volmacht. De akte is bedoeld om iemand namens u te laten handelen op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. Denk hierbij onder andere aan het regelen van uw bankzaken, het verkopen van uw huis en aan beslissingen op medisch gebied.

Het vertrouwen in de persoon die u de volmacht wilt geven is bij het opmaken van het levenstestament van cruciaal belang. In de akte wordt een eenzijdige wilsuiting vastgelegd (net als in een testament). De persoon/personen die de volmacht krijgen hoeven niet aanwezig te zijn bij het tekenen van de akte. U dient (nog) wilsbekwaam te zijn. 

In principe kunt u aan iedereen de volmacht geven. Er zijn verschillende varianten mogelijk bij de volmachtverlening: één of meer personen, een gezamenlijke volmacht danwel een volmacht naast elkaar, u kunt ook denken aan een trapsgewijze volmacht waarbij u iemand in eerste instantie, in tweede instantie danwel in derde instantie de volmacht geeft.

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u (telefonisch) contact met ons opnemen.

Klik om een offerte aan te vragen hier:     AANVRAGEN OFFERTE  

In de regel wordt binnen één werkdag contact met u opgenomen.

Mail ons nu 

Samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst / samenlevigscontract wordt in de regel opgemaakt om een aantal redenen:

  • het recht op partnerpensioen kunnen krijgen
  • het versneld ingroeien in het echtgenotentarief voor erfbelating/successie
  • het vastleggen van privégeld in gezamenlijke woning
  • vastleggen van speciale spullen die als privébezit aangemerkt moeten worden
  • het opnemen van een verblijvingsbeding met erfrechtelijke werking
  • het voorkomen dat over de uitkering van de levensverzekering erfbelasting betaald moet worden 

N.B. In een samenlevings­contract wordt vastgelegd hoe u wilt samenleven, niet hoe u uit elkaar wilt gaan. 

Het samenlevingscontract is zoals de naam al aangeeft een contract. Dit contract wordt door u beiden ondertekend. 

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u (telefonisch) contact met ons opnemen.


Klik om een offerte aan te vragen hier:     AANVRAGEN OFFERTE  

In de regel wordt binnen één werkdag contact met u opgenomen.

Mail ons nu 

Huwelijksvoorwaarden of Partnerschapsvoorwaarden

Indien u vóór uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap bij de notaris geen voorwaarden hebt laten opmaken, trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan in beperkte gemeenschap van goederen. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen of geregistreerd partnerschap heeft, blijven in dat geval van u alleen. Bezittingen en schulden die u ná het huwelijk of geregistreeerd partnerschap krijgt, zijn van u samen.

Wilt u op een andere wijze trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan dan dient u huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen. De mogelijkheden zijn in dat geval talrijk. U kunt, binnnen de regels van de wet, het regelen zoals u wilt.

In de huwelijks- respectievelijk partnerschapsvoorwaarden wordt de verdeling van uw vermogen tussen u beiden geregeld. Er zijn vele varianten mogelijk. Als uitersten gelden 'de koude uitsluiting ' en 'algehele gemeenschap van goederen', in het eerste geval wordt niets automatisch gemeenschappelijk, in het tweede geval wordt juist alles automatisch gemeenschappelijk, ook alle bezitingen vanuit het verleden. Dit laatste kan handig zijn als één van u beiden een huis heeft. Uiteraard zijn er allerlei tussenvarianten mogelijk.

In huwelijksvoorwaarden kunt u ook afwjiken van de wettelijke regeling met betrekking tot het recht op partnerpensioen. 

Het is mogelijk om tijdens het huwelijk danwel geregistreerd partnerschap de huwelijks- respectievelijk partnerschapsvoorwaarden te wijzigen. Hiervoor heeft u een notariële akte nodig.

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u (telefonisch) contact met ons opnemen.


Klik om een offerte aan te vragen hier:     AANVRAGEN OFFERTE  

In de regel wordt binnen één werkdag contact met u opgenomen.

Mail ons nu 

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een verklaring, waarin de notaris verklaart wie de erfgenamen zijn, wie voor welk deel gerechtigd is tot de nalatenschap en wie gerechtigd is om de nalatenschap af te wikkelen. De verklaring van erfrecht wordt op uw verzoek opgesteld. Omdat de notaris verantwoordelijk is voor de inhoud van deze verklaring wordt er officieel onderzoek gedaan naar de familie- en persoonsgegevens van de erflater en wordt het Centraal Testamenten Register geraadpleegd op aanwezigheid van een testament. Het laatste testament is bepalend voor de afwikkeling.  

Zijn er veel erfgenamen, zijn erfgenamen moeilijk te vinden, dan zal het onderzoek enige tijd in beslag nemen voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven. Is er sprake van wilsonbekwaamheid bij een van de erfgenamen dan zal het traject, als gevolg van de verplichte beneficiaire aanvaarding, minimaal maanden in beslag nemen.

Een verzoek tot het opstellen van een verklaring van erfrecht kan alleen worden aangevraagd door iemand die gerechtigd is tot de nalatenschap.

Is de verklaring van erfrecht eenmaal opgesteld dan is het desgewenst mogelijk om deze in te schrijven in het Eigendomsregister van het Kadaster. Hiermee wordt bereikt dat de eigendom van de woning op naam van de gerechtigde(n) tot de nalatenschap wordt gesteld.

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u (telefonisch) contact met ons opnemen.


Klik om een offerte aan te vragen hier:     AANVRAGEN OFFERTE  

In de regel wordt binnen één werkdag contact met u opgenomen.

Mail ons nu 

Meer weten?

Vraag dan nu informatie aan

Vacatures

Notarieel medewerker / Notarisklerk

Wij zijn op zoek naar een NOTARIEEL MEDEWERKER / NOTARISKLERK bij voorkeur met enige werkerv...

Contact

U kunt op de volgende manieren in contact komen met ons kantoor:

Telefoon:  040 - 219 84 00
E-mail:

Bezoekadres:
Tramstraat 35A 
5611 CN Eindhoven


© Notariskantoor Den Beer Poortugael - Website: Van Dongen Design - Inloggen